ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ!!
23 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε το ΦΕΚ!!!
Συρρίκνωση του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας(ΒΟΕΑ)) των παιδιών των Στρατιωτικών.
Τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα, δηλαδή μείωση του ποσού του ΒΟΕΑ που μπορεί να φθάσει σχεδόν στο 50%!!!
“Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Ως δικαιούμενο μέρισμα για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου θεωρείται αυτό που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν. 1106/80 (Α’ 301). Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα”.
Ευθέως κατά των εν αποστρατεία Στρατιωτικών!
Σε διωγμό;!Δεδομένοι;!Απεριόριστος σεβασμός;!
Εκτίμηση για μη απώλεια ψηφοφόρων κατά τις επόμενες εθνικές εκλογές;!Απαιτείται να διαψεύσουμε τους υπολογισμούς τους όσον αφορά τους Στρατιωτικούς.
Μέθοδος και πάγιος τρόπος αντιμετώπισης με υποσχέσεις, ότι δηλαδή θα το αλλάξουν!!!αυτό που ψήφισαν οι ίδιοι για τους Στρατιωτικούς όταν έρθουν στην εξουσία και θα το δούνε με άλλη οπτική γωνία….!!!!!!;;;
Δεν μπορεί να κρυφτεί η μεγάλη αγάπη προς τους Στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους;!
Ψιχαλίζει τελικά ή μας …….;!
Η ρύθμιση πλήττει ευθέως και αποκλειστικά τα τέκνα των εν αποστρατεία στελεχών, καθόσον μειώνει με τρόπο
αυθαίρετο, κατά το ήμισυ, τα έτη υπολογισμού του βοηθήματός τους.
Δείτε το Χριστουγεννιάτικο και Πρωτοχρονιάτικο δωράκι, ΦΕΚ 6694/τεύχος Β/23 Δεκεμβρίου 2022,στο άρθρο 1:

Add Your Comment