Η πολιτεία οφείλει να ασκεί δημογραφική πολιτική σύμφωνα με το Σύνταγμα, με στόχο την αύξηση των γεννήσεων από το γηγενή πληθυσμό.
Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δίδονται κίνητρα σε δύο άξονες:
α. Την Γενική Οικογενειακή και Δημογραφική Πολιτική, με στόχο την απόκτηση και στήριξη του 1ου και 2ου παιδιού και
β. Την Ειδική Οικογενειακή και Δημογραφική πολιτική με στόχο την απόκτηση του 3ου και 4ου καθώς και κάθε επόμενου παιδιού και τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, διότι η απόκτηση του 4ου και κάθε επόμενου παιδιού, αναπληρώνει την έλλειψη παιδιών από τους άγαμους και τους μονότεκνους.
Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης για τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν αδικηθεί κατάφωρα από την ασκούμενη διαχρονικά και ειδικότερα την τελευταία δεκαετία, αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική που εφαρμόζεται από το Κράτος.
Η ποιότητα ζωής των πολύτεκνων οικογενειών που αντιστέκονται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας, καταρρακώνεται χρόνο με το χρόνο αποτελώντας ισχυρό αντικίνητρο σε όσες οικογένειες θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται σύμφωνα με το Σύνταγμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος, αλλά δυστυχώς όλα όσα είχαν θεσμοθετηθεί και λειτουργούσαν αποτελεσματικά επί σειρά ετών ως δημογραφικά κίνητρα, αναιτίως καταργήθηκαν όπως π.χ. το ειδικό μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος, το επίδομα πολυτέκνων, ο μειωμένος ΕΝΦΙΑ, μεταγραφές φοιτητών, φορολογία, τοποθετήσεις-μεταθέσεις-αποσπάσεις στους γονείς, κλπ.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, η πολιτεία οφείλει ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, λόγω της προσφοράς τους στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας και σε αναγνώριση των πολύ υψηλών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται για την ανατροφή των παιδιών τους.
Η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και το Δημόσιο συμφέρον επιβάλλουν την υιοθέτηση ειδικών δράσεων-μέτρων για την ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας, στο έργο συντηρήσεως των παιδιών της.
Επισημαίνεται επί του προκειμένου, πως η θεμελιώδης συνεισφορά της πολύτεκνης οικογένειας στο γενικότερο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, απορρέει από την κυρίαρχη λειτουργία της, αναφορικά με τη γέννηση και την ανατροφή των πολλών παιδιών της.


ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ


Με εκτίμηση,


Ηλίας Κωστόπουλος
Υποψήφιος Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

Add Your Comment